Benvingut!

La missió d’English Centre és apropar el món de les llengües als ciutadans. Fer que la societat visqui la riquesa lingüística de manera positiva. Crear consciencia per la sostenibilitat de la diversitat lingüística i difondre les grans possibilitats que ofereixen les llengües i les seves comunitats. El nostre objectiu és oferir recursos lingüístics i comunicatius, com formació intercultural i d’una gran varietat d’idiomes, edició i correcció de texts, traducció i interpretació, i tasques de consultoria lingüística. 

La visió d’English Centre és dur a terme iniciatives en relació a les llengües per a contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de manera que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixin positivament en la cohesió social, la competitivitat i l’economia d’un país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania. L’anglès ostenta el lideratge com a llengua mundial, però per a l’equip d’English Centre és important augmentar la conscienciació de que són altres idiomes els que proporcionen ja un avantatge competiu

La nostra garantia d’eficiència ve avalada per la professionalitat i experiència del nostre equip humà, format per més de 30 professionals experts en idiomes i que senten passió pel que fan. Tot el nostre equip docent està seleccionat rigorosament, acreditats per títols universitaris i amb postgraus o màsters d’especialització en ensenyament d’idiomes. Tenen un domini instrumental de una o varies llengües natives y de al menys, dues llengües apreses. Estan capacitats per a ocupar-se professionalment de tasques com la formació lingüística i intercultural amb persones de totes les edats, l’edició professional de textos i tasques d’assessorament i mediació intercultural. El nostre equip està format per filòlegs, traductors i interpretes, psicòlegs, pedagogs, periodistes, editors, mediadors culturals i correctors lingüístics.