CURSOS EXPRESS

Si necessites un curs específic per a l'àmbit professional, aquest és el teu curs. Els  Cursos Express d’English Centre son cursos d’anglès tancats de 30 hores. Els continguts son enfocats a millorar habilitats molt específiques de l'entorn professional. Estan dirigits a aquells participants que tenen un nivell A2 adquirit, com a mínim. Es plantegen temes específics que motiven simulacres, i una gran varietat d'exercicis que proporcionen un marc de treball molt concret: atenció telefònica, atenció al client, gestió de correu electrònic, presentacions, negociacions, entrevistes, entre d'altres.
Aquestes formacions son per a 1 ó 3 alumnes, tot i que és aconsellable que hi hagi més d’un participant per a que les formacions siguin més dinàmiques a través de simulacres.

Aquestes formacions poden realitzar-se de forma intensiva o durant un període de temps més ampli, ja que l’horari s’adapta a l’agenda dels participants, amb la possibilitat d’oferir certa flexibilitat. 

- English for Negotiating: anglès per a negociacions

- English for Telephoning: anglès per a atenció telefònica

- English for Emails: anglès per a gestió de correu electrònic

- English for Meetings: anglès per a reunions

- English for Presentations: anglès per a presentacions

- English for Socialising: anglès per a actes socials

- English for Customer Care: anglès per a atenció al client

- English for Accounting: anglès per a comptabilitat

- English for Human Resources: anglès per a Recursos Humans

- English for Legal Professionals: anglès per a defensa legal

- English for Marketing and Advertising: anglès per a màrqueting i publicitat

- English for Sales and Purchasing:anglès per a compres i vendes

 

 

 
 

 
 

- Professorat seleccionat rigorosament amb títol universitari i amb postgrau màster d’especialització en ensenyament d’anglès, natius o amb nivell C2 de l'anglès.

- Equip docent amb àmplia experiència en l'àmbit empresarial. 

Seguiment constant de l’alumne i butlletí a on detallem el seu progrés.

Certificat al finalitzar el curs a on determinem les habilitats adquirides per part de el participant