MAINADERES BILINGÜES

Mainaderes amb formació universitària i postgrau: la forma més natural d'aprendre un idioma.

English Centre aposta  pe r les  avantatges  del bilingüisme. L’ensenyament  d’una   segona
llengua  
durant  la  infància a  través  de  una  mainadera  o  cuidadora en la comunicació
quotidiana de l’àmbit familiar , és la manera més natural  de aconseguir un  aprenentatge
inconscient
, com el de la llengua materna.
 

La  nostra  metodologia es basa  en  la  pauta “una persona - un idioma”. Les  mainaderes
parlen als infants en un sol idioma sense barrejar-ho amb altres. És el mètode més eficaç per
a que l’infant el separi de la seva llengua materna.
 

La mainadera pot tenir un contracte parcial o complet, segons les necessitats del client. 
 


 

- Mainaderes amb perfil especialitzat en educació infantil, titulació universitària i amb postgrau d’especialització en ensenyament d’idiomes, nadius de la llengua sol·licitada o amb nivell C2 de la llengua sol-li citada.
 

Seguiment continu amb els pares o tutors a través d’informes a on es determina el comportament i progrés de l’infant amb l’idioma.