ESCOLES I AMPAs

English Centre ofereix un servei de classes d’anglès extraescolars dirigit a escoles de Secundària i de Primària. Amb els nostres programes de formació introduïm els nens en el coneixement d'un nou idioma i acompanyem els joves en el seu procés d'adquisició fins a aconseguir  un domini competent de l’anglès.  Amb la intenció de facilitar el funcionament de les classes d'anglès dins de les escoles, English Centre realitza proves de nivell que ajudaran a separar els nens i joves per nivells i per edats.

Gràcies al nostre servei no cal que l'escola tingui en plantilla un docent específic per a les classes d'anglès extraescolars. English Centre s’encarrega de tot el funcionament del curs, realitza entrevistes periòdiques amb els pares i reunions amb Direcció d’Estudis de l’escola.

Realitzem formacions de Preparació per a Exàmens Oficials com el First Certificate. En alguns centres realitzem classes d’anglès tant a professors del centre, com a pares, com a nens i joves. Demani’ns una proposta de col·laboració, sense compromís

- Ajudar el alumne a adoptar una actitud positiva en relació a l'anglès, facilitant una experiència d'aprenentatge amena. Amb aquest objectiu, els professors utilitzen de forma pedagògica cançons,  contes, audiovisuals, jocs, projeccions, trencaclosques i flashcards

- Treballar l'escolta elemental i les habilitats d'expressió oral i escrita.

- Millorar l’autoconfiança dels nens i joves a l’hora d’utilitzar estructures de la gramàtica elementals i vocabulari de unes 2500 paraules aproximadament.

- Preparar els infants i joves per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge.

USUARI

NIVELL ACADÈMIC

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE ESOL

MECR

 

USUARI BÀSIC

Kids Starter

 

 

----

Kids 1

STARTERS

Kids 2

Kids 3

MOVERS

A1.1

Kids 4

A1.2

Kids 5

FLYERS – KET

A2

Teens 1

 

A1.1

Teens 1 upper

 

A1.2

Teens 2

KET

A2.1

Teens 2 upper

A2.2

Teens 3

PET

B1.1

Teens 3 upper

B1.2

USUARI INDEPENDENT

Teens 4

 

B2.1

Teens 5

 

B2.2

Teens Pre-Fc

FCE

B2.3

 
 
 
 

 
 

 
 

Professorat especialitzat en educació infantil seleccionat rigorosament amb títol universitari i amb postgrau d’especialització en ensenyament d’idiomes, natiu de llengua anglesa o amb nivell Proficiency (C2) d’anglès.
 

Grups reduïts: Màxim 10 alumnes per aula.  

- Seguiment continu amb els pares a través de reunions trimestrals i entrevistes periòdiques. Informem de la integració, comportament i progrés de l’alumne.

Certificat al finalitzar el curs a on determinen el nivell adquirit segons el Marc Comú Europeu de les Llengües