EL NOSTRE EQUIP

La nostra garantia d’eficiència ve avalada per la professionalitat i experiència del nostre equip humà, format per més de 30 professionals experts en idiomes i que senten passió pel que fan. Tot el nostre equip docent està seleccionat rigorosament, acreditats per títols universitaris i amb postgraus o màsters d’especialització en ensenyament d’idiomes. Tenen un domini instrumental de una o varies llengües natives i de com  a mínim, dues llengües apreses. Estan capacitats per a ocupar-se professionalment de tasques com la formació lingüística i intercultural amb persones de totes les edats, l’edició professional de textos i tasques d’assessorament i mediació intercultural. El nostre equip està format per docents, filòlegs, traductors i interpretes, psicòlegs, pedagogs, periodistes, editors, mediadors culturals i correctors lingüístics.